Zadnje rame jednoručno sa donje koloture

Upit za mini grupe