Bočni trbušnjaci – stojeći bočni pregib sa tegom

Upit za mini grupe