Penjanje na klupi sa bućicama naizmjenično

Upit za mini grupe