Veslanje stojeći sa donje koloture

Upit za mini grupe